Ngày Thánh Mẫu 2022: thứ Năm 13, thứ Sáu 14 & thứ Bảy 15 tháng 10, lúc 6 pm