LIÊN HOAN VĂN NGHỆ XUÂN QUÝ MÃO: 7:30 pm thứ Bảy 28 tháng 1