Thánh Lễ cộng đoàn: Quan thầy Ban TTV/TT - Thánh Lễ giới trẻ - Vinh danh Hiền Phụ