Hội thảo Hôn nhân Gia đình: Cha Gioakim Nguyễn Duy Lộc giảng thuyết & trả lời câu hỏi