Thánh Lễ cộng đoàn: Giỗ Thánh quan thầy Gioan Tiền Hô