Ngày Thánh Mẫu (Vũ dâng hoa, Rước nến cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ, Thánh Lễ, ẩm thực)