Thánh Lễ Giao Thừa: tiến hương tam bái, đón Xuân Quý Mão