Thánh Lễ cộng đoàn: trọng kính Chúa Kitô Vua, Quan thầy Đoàn Liên Minh Thánh Tâm